Stand van zaken monitoring 2016

In de openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's) in heel Nederland is in 2016 zo'n 4,7% energie bespaard ten opzichte van 2013. De OVL is voor 25% energiezuinig, 10% van de OVL is led en 25% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement.

Download een factsheet (2 A4) met een samenvatting en een Powerpointpresentatie met onderstaande resultaten.

Monitoring 2016

In 2016 deed 53% van de gemeenten mee aan de monitoring OVLVRI voor de doelstellingen van het SER-Energieakkoord en 33% van de provincies. Daarnaast zijn ook de cijfers van de eigen monitoring van Rijkswaterstaat meegenomen.

In de Klimaatmonitor staan de deelnemende gemeenten en provincies en de individuele gegevens van gemeenten die daarvoor toestemming hebben gegeven. Veruit de meeste OVL, 94% van het aantal lichtpunten, is van gemeenten:

2016_verdeling_OVL-lichtbronnen_overheden

Van het totale energieverbruik van OVL en VRI's is 84% van gemeenten:

2016_verdeling_energieverbruik_OVLVRI_overheden

Energiebesparing ten opzichte van 2013: 4,7%

Alle openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's) in Nederland gebruikten in 2013 zo'n 816 GWh en in 2016 ongeveer 778 GWh. Er is dus een absolute energiebesparing van 4,7%. Er waren in 2016 wel 3,7% meer lichtbronnen (alleen OVL) dan in 2013.

2016_Energieverbruik_OVL+VRIs_2013en2016

Provincies bespaarden het meeste energie in OVL en VRI's: 13%. Gemeenten bereikten in 2016 zo'n 5% energiebesparing ten opzichte van 2013. De OVL en VRI's van Rijkswaterstaat  gebruikten in 2016 7% meer energie dan in 2013.

De Energieakkoord-doelstelling voor OVL en VRI's is 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013. In onderstaande grafiek is de landelijke energiebesparing van de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken) in relatie tot de doelstelling (groene balk).

2016-2015-2014_verloop_energiebesparing_OVLVRI_tov_2013_en_2020doelstelling

Energiezuinige OVL: 25%

In 2016 was 25% van de OVL energiezuinig. Dit is niet alleen ledverlichting, maar ook andere lamptypen zoals lage en hogedruk natrium hebben een bepaalde factor voor energiezuinigheid gekregen. Provincies hebben de meeste energiezuinige OVL: 31%. Bij gemeenten is 25% van de OVL energiezuinig en bij Rijkswaterstaat 13%.

2016_Energiezuinige_OVL

De Energieakkoord-doelstelling is 40% energiezuinige OVL in 2020. In onderstaande grafiek is het landelijk percentage energiezuinige OVL in de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken) in relatie tot de doelstelling (groene balk).

2016-2015-2014_verloop_energiezuinige_OVL_tov_2020doelstelling

Ongeveer 10% van alle OVL in Nederland heeft ledlampen. Provincies scoren het hoogst met 17% led, gemeenten hebben 10% en Rijkswaterstaat heeft (inclusief tunnels) zo'n 3% led in de OVL.

2016_led_in_OVL

OVL met slim energiemanagement: 25%

Onder OVL met slim energiemanagement verstaan we openbare verlichting die gedimd wordt of die anders (energiezuiniger) geschakeld wordt dat het standaard nachtschakelen van de netbeheerder. In 2016 was 25% van de OVL voorzien van slim energiemanagement.

2016_OVL_met_slim_energiemanagement

De OVL van Rijkswaterstaat is naar schatting voor 70% voorzien van slim energiemanagement. Provincies hebben zo'n 35% slim energiemanagement in de OVL en gemeenten 23%.

De Energieakkoord-doelstelling is 40% slim energiemanagement in 2020.  
In onderstaande grafiek is het landelijk percentage OVL met slim energiemanagement in de afgelopen jaren te zien (rode en gele balken)
in relatie tot de doelstelling (groene balk).

2016-2015-2014_verloop_OVL_met_slim_energiemanagement_tov_2020doelstelling

Led in tunnels van Rijkswaterstaat: 42%

Acht van de 19 tunnels van Rijkswaterstaat zijn nu voorzien van ledverlichting: de Velsertunnel, Coentunnel, Beneluxtunnel, 1e Heinenoordtunnel, Vlaketunnel, Zeeburgertunnel. Wijkertunnel en Ketheltunnel. De Energieakkoord-doelstelling is: Rijkswaterstaat verplicht zich ertoe dat per 2014 in tunnels energiezuinige verlichting wordt toegepast bij nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen.

Totaalcijfers

Hieronder vindt u een tabel met de totaalcijfers (energieverbruik OVL + VRI's, aantal lichtbronnen, percentage energiezuinige OVL, percentage OVL met slim energiemanagement en percentage OVL met led).

2016_Totaaltabel_monitoringOVLVRI2016

In de volgende tabel staan de percentages energiebesparing, slim energiemanagement en zuinige OVL, met daar achter het percentage dat verwacht zou zijn als in ieder jaar t/m 2020 een gelijk deel van de Energieakkoord-doelstelling gehaald zou worden.

2016_Totaalpercentages_tov_verwacht

Tot slot hieronder een tabel per provincie (alle gemeenten in die provincie + de provincie zelf) met de energieverbruiken van OVL + VRI's, energiebesparing, percentage slim energiemanagement en zuinige openbare verlichting.

2016_monitoringOVLVRI_2016_perprovincie

Individuele resultaten

Iedere gemeente en provincie die meegedaan heeft met de monitoring heeft een e-mail met de eigen resultaten van die gemeente of provincie ontvangen. Op deze website publiceert Rijkswaterstaat alleen landelijke (en provinciale) cijfers, omdat alleen de landelijke cijfers van belang zijn voor het Energieakkoord. De individuele gegevens van gemeenten die hiervoor toestemming hebben gegeven komen in de Klimaatmonitor.