Monitoring Energieakkoord-doelstellingen OVL en VRI’s

Op deze pagina vindt u informatie voor gemeenten, provincies en waterschappen over de monitoring van de SER-Energieakkoord-doelstellingen op het gebied van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's).

Monitoring

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en VRI's: het energieverbruik, het percentage slim energiemanagement en energiezuinige OVL. We werken hierbij nauw samen met de NSVV en het IGOV. Ziut Advies, specialist op dit terrein, is na een aanbesteding door Rijkswaterstaat, met advisering van het IGOV, geselecteerd om de monitoring te verzorgen.
In 2014 deed 50% van de gemeenten mee, in 2015 was dat 55% en in 2016 zo'n 53%. In de Klimaatmonitor kunt u zien welke gemeenten en provincies meededen.

Uw voordelen

Deelname aan de monitoring levert u veel op:

  • U krijgt actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties.
  • U weet welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik van OVL en VRI’s.
  • U weet hoeveel van uw OVL al energiezuinig is.
  • U weet hoeveel van uw OVL al voorzien is van slim energiemanagement.
  • U kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties.
  • U kunt uw gegevens gebruiken om te motiveren dat budget en/of maatregelen nodig zijn.
  • U kunt de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren (in lokale en vak)media.
  • U draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.
  • U draagt bij aan betrouwbare gegevens voor heel Nederland.
  • U draagt eraan bij dat OVL weer een belangrijk onderwerp wordt en op de agenda staat, net als tijdens de uitvoering van de Taskforce Verlichting.

Zo werkt het

In de MonitoringOVLVRI-lijst vragen wij u onder andere gegevens over lamptypen, lampvermogen, schakeltijden en dimregime. De gebruikte systematiek is bekend. We gebruiken een vereenvoudigde variant van de kengetallenmethodiek van de NSVV.

Zelf doen of laten doen

U kunt ervoor kiezen om zelf de lijst in te vullen, maar u kunt dit uiteraard ook laten doen door uw OVL/VRI-beheerder of een advies-/ingenieursbureau. Gebruik hierbij alstublieft de snelgids en handleiding. Afhankelijk van de grootte van het areaal is het circa 1 tot 2 dagdelen werk. Eventuele vragen kunt u stellen via www.monitoringovlvri.nl/faq.

Het ingevulde bestand kunt u weer (laten) uploaden via www.monitoringovlvri.nl.

Uw investering is klein en het belang voor het Nederlandse milieu groot. Hartelijk dank voor uw medewerking!


Bestanden monitoring OVLVRI:

logo_energieakkoord_logo_04072013