Rekenmodel Zicht op Licht


2011
Met dit rekenmodel berekent u het huidige energieverbruik van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, uitgedrukt in euro's (€), energieverbruik (kWh), CO2-uitstoot (kg) én het aantal bomen dat nodig is om deze uitstoot te compenseren. Vervolgens wordt aan de hand van kentallen het besparingspotentieel berekend.