Pluk en Play-list openbare verlichting voor provincies

2011
In de deze lijst staan maatregelen die u als provincie kunt uitvoeren voor energiezuinige openbare verlichting. Elke wegbeheerder kan deze lijst gebruiken bij een plan van aanpak om te komen tot energiebesparing.