Brochure Provincie Gelderland geeft het goede voorbeeld


2010
De provincie Gelderland stelt zich ten doel om in 2011 15% energie te besparen ten opzichte van 2007. En in 2020 zelfs 30%. Met dimbare en ledverlichting, het gedeeltelijk uitschakelen van verlichting en autonome verlichting op zonne-energie zet de provincie forse stappen. En goed voorbeeld doet volgen; als landelijke koploper leidt Gelderland de projecten van de IPO-werkgroep ‘Duurzame openbare verlichting’. De provincie motiveert en stimuleert andere provincies en gemeenten met concrete beleidsnotities en uitvoeringsplannen aan de slag te gaan.

U kunt de publicatie gratis bestellen via openbareverlichting@rws.nl