Brochure Helmond vergroot besparing met slimme combinaties


2010
Voor de gemeente Helmond is energie besparen geen kwestie van meedoen met de hype. Al jaren zet de gemeente zich in om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Met succes: Helmond behoort tot de gemeentes met het laagste energieverbruik in openbare verlichting. Toch zoekt Helmond verder; de ambitie is een extra verlaging van het energieverbruik van 27% in 2020.
De gemeente vervangt conventionele armaturen door energie-efficiënte, installeert ledverlichting in woonwijken en op bruggen en wekt energie op met eigen windturbines. Werkzaamheden worden zo slim mogelijk gecombineerd, zodat burgers er zo min mogelijk ongemak van hebben.

U kunt de publicatie gratis bestellen via openbareverlichting@rws.nl