Afspraken Taskforce Verlichting met netbeheerders


2011
Om de mogelijkheden voor het dimmen van openbare verlichting zoveel mogelijk te benutten, zijn er met Netbeheer Nederland en de drie grootste regionale netbeheerders een aantal belangrijke afspraken gemaakt over het dimmen van openbare verlichting, onbemeterde netten en servicenormen. Deze afspraken zijn relevant voor alle gemeenten en provincies in Nederland en zorgen voor aanzienlijke verruiming van de besparingsmogelijkheden in de openbare verlichting.