OVL-afsprakensessie Klimaattop Noord NL

Tijdens de Klimaattop Noord NL op 9 november in Groningen worden diverse klimaatafspraken getekend, voor verschillende thema’s. Ook voor openbare verlichting is er een sessie. Welke afspraken tekent uw gemeente of provincie? Gaat u bijvoorbeeld voor 100% led, of voor 20% energiebesparing? Meld u aan!

Op donderdag 9 november organiseren de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Klimaattop Noord NL.

Openbare verlichting

Er zal ook een sessie zijn over Energiebesparing in de openbare verlichting (OVL) . Afspraken die gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen tekenen zijn:

  1. Wij realiseren in 2020 minimaal 20% absolute energiebesparing bij OVL en VRI’s ten opzichte van 2013 (doelstelling Energieakkoord).
  2. Wij gebruiken nu alleen nog led in OVL en VRI’s bij vervanging, reconstructie en nieuwbouw van verlichting.
  3. Wij hebben 100% led in OVL en VRI’s in jaar X.
  4. Wij hebben minstens 40% slim energiemanagement (dimmen of anders schakelen dan zonnewende) in de OVL in 2020.
  5. Wij maken ons energieverbruik OVL, percentage energiezuinige OVL en percentage slimme OVL jaarlijks openbaar via de Klimaatmonitor.

Daarnaast zijn er presentaties van wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal en Dyana Loehr van Rijkswaterstaat.

Laat het ons weten

Welke van deze afspraken zou een bestuurder van uw gemeente, provincie of waterschap kunnen tekenen tijdens de Klimaattop? 
En als u niet aanwezig kunt zijn in Groningen op 9 november: welke afspraken kunt u wel (per mail) toezeggen?
Wij horen het graag zo spoedig mogelijk via dyana.loehr@rws.nl. Wilt u ook doorgeven wat de naam en het e-mailadres zijn van de bestuurder die waarschijnlijk bij de Klimaattop Noord NL op 9 november aanwezig kan zijn?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Klimaattop Noord via www.klimaattopnoord2017.nl/inschrijven. Download daarna de Netwerkapp om u aan te melden voor de sessie Energiebesparing Openbare Verlichting om 12:45.

Een deel van het programma vindt u op www.klimaattopnoord2017.nl/programma. Het volledige programma vindt u alleen in de Netwerkapp. Via de Netwerkapp kunt u zich ook aanmelden alle sessies.

Datum: 2 oktober 2017