OVL-enquête van OVLNL

Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) houdt voor het tweede jaar een enquête over openbare verlichting (OVL). Er is een enquête voor overheden en een voor marktpartijen die zich bezighouden met OVL.

Doel enquête

De OVL-enquête is een initiatief van OVLNL/IGOV. Het doel van de enquête is om meer inzicht te krijgen in de 'Facts & Figures' en in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van OVL. De enquête biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. Op langere termijn biedt de OVL-enquête inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen en de factoren die hierbij een rol spelen. Zo kunnen we leren van ervaringen en nieuwe inzichten verkrijgen.

Doe mee

De invultermijn is verlengd. U kunt de enquête invullen tot 1 augustus.

Inbreng Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft meegewerkt aan de enquêtes door deelname aan de klankbordgroep en door vragen aan te leveren over energiebesparing en de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Deze enquête staat echter los van de monitoring voor het Energieakkoord.

Resultaten

OVLNL zal de resultaten van de OVL-enquête publiceren in een rapport en bekendmaken op het Congres Ruimte en Licht (17 november 2017) en via de website www.ovlmonitor.nl.

Datum: 1 juni 2017


ONLNL
Logo-IGOV_fc_URL