Noordelijke gemeenten en provincies tekenen klimaatafspraken OVL

Tijdens de Klimaattop Noord op 9 november 2017 in Groningen hebben 3 noordelijke gemeenten en 2 provincies afspraken voor energiebesparing in de openbare verlichting getekend.

De klimaatafspraken die ondertekend zijn in de sessie Energiebesparing Openbare Verlichting tijdens de Klimaattop Noord op 9 november 2017 in Groningen:

  1. Wij realiseren in 2020 minimaal 20% absolute energiebesparing bij openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) ten opzichte van 2013
  2. Wij gebruiken nu alleen nog led in OVL en VRI’s bij vervanging, reconstructie en nieuwbouw van verlichting
  3. Wij hebben 100% led in OVL en VRI’s in jaar X
  4. Wij hebben minstens 40% slim energiemanagement (dimmen of anders schakelen dan zonnewende) in de OVL in 2020
  5. Wij maken ons energieverbruik OVL, percentage energiezuinige OVL en percentage slimme OVL jaarlijks openbaar via de Klimaatmonitor.

De volgende gemeenten en provincies hebben deze afspraken tijdens de Klimaattop Noord getekend:

  • Michiel Schrier, gedeputeerde provincie Fryslan
  • Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe
  • Joost van Keulen, wethouder gemeente Groningen
  • Henk Bakker, wethouder gemeente Zuidhorn
  • Karin Dekker, wethouder gemeente Leek

IMG_6812

Veel andere gemeenten en provincies en ook Rijkswaterstaat hadden (een deel van) deze afspraken al getekend tijdens de landelijke Klimaattop in oktober 2016.
Ook hebben veel gemeenten per e-mail doorgegeven aan de afspraken te willen voldoen.  Dat kan alsnog via dyana.loehr@rws.nl.

Datum: 14 november 2017