Monitoring Energieakkoord-doelen openbare verlichting in 2017

Sinds 2014 neemt het merendeel van de gemeenten en provincies deel aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Omdat de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren een stabiele trend laten zien heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in overleg met Rijkswaterstaat, de VNG en de SER besloten de OVL-monitoring voortaan om het jaar te laten uitvoeren.

Resultaten OVL-monitoring

Via de  monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen weten we dat inmiddels 25% van de OVL energiezuinig is, 10% is led en 25% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement. In 2016 is 4,7% energie bespaard in de OVL en VRI’s ten opzichte van 2013.

Geen landelijke monitoring in 2017

Omdat de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren een stabiele trend laten zien, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in overleg met Rijkswaterstaat, de VNG en de SER besloten de OVL-monitoring voortaan om het jaar te laten uitvoeren: in 2018 en 2020. Dat betekent dat er in 2017 geen landelijke OVL-monitoring zal plaatsvinden.

Wel eigen monitoring in 2017?

Voor gemeenten en provincies die in 2017 graag hun eigen OVL-monitoringsgegevens willen weten, is het mogelijk om tegen een nader te bepalen bijdrage via het IGOV de OVL-monitoring te laten uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de website van het IGOV waar u zich ook kunt aanmelden.

Datum: 20 juni 2017


logo_energieakkoord_logo_04072013