Individuele monitoring Energieakkoorddoelstellingen OVL 2017

Dit jaar is er geen landelijke monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting voor gemeenten en provincies. Er is wel een individuele monitoring via het IGOV.

In 2014, 2015 en 2016 heeft Ziut Advies een opdracht ontvangen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van de landelijke monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Zoals u inmiddels bekend is, vindt deze landelijke monitoring in 2017 niet plaats.

Jaarlijkse monitoring

Het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV), onderdeel van Stichting OVLNL, vindt het belangrijk dat de monitoring geen jaar overslaat, omdat veel gemeenten dit instrument gebruiken om binnen hun organisatie de voortgang te rapporteren. IGOV is met Ziut Advies overeengekomen dat het berekenen van de individuele resultaten volgens de methode van de landelijke monitoring door kan gaan voor gemeenten en provincies die dat willen.

Dezelfde gegevens

Voor deze monitoring zullen dezelfde methode en dezelfde brongegevens (2013) gebruikt worden. Ziut Advies heeft toestemming van Rijkswaterstaat om de methode van de Energieakkoord-monitoring, de speciale monitoringovlvri-website en de benodigde gegevens te gebruiken voor de monitoring voor individuele gemeenten en provincies via het IGOV voor het jaar 2017.

Wanneer

  • Aanleveren gegevens kan tot 15 december 2017
  • Verwerking vindt plaats in januari 2018

Invullen

U kunt ervoor kiezen om zelf de lijst in te vullen, maar u kunt dit uiteraard ook laten doen door uw OVL/VRI-beheerder of een advies-/ingenieursbureau. Gebruik hierbij alstublieft de snelgids en handleiding. Afhankelijk van de grootte van het areaal is het circa 1 tot 2 dagdelen werk.

Kosten

De bijdrage voor het bepalen van uw individuele resultaat is € 500 excl. btw. U krijgt de factuur van OVLNL.

Aanmelden

Via de website van OVLNL kunnen gemeenten en provincies zich aanmelden. U vindt hier het aanmeldformulier:  http://bit.ly/aanmelden2017

Downloaden en uploaden

Via de gebruikelijke website van de monitoring kunt u de invullijst downloaden en ingevuld weer uploaden: http://www.monitoringovlvri.nl

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie: info@ovlnl.nl

Bron: https://igov.nl/energieduurzaamheid/energieakkoord/1697-monitoring-energieakkoord-doelstellingen-ovl-en-vri-s

Datum: 26 september 2017


Logo-IGOV_fc_URL