Minder verlichting op snelwegen

Rijkswaterstaat zet sinds juni 2013 de openbare verlichting op een aantal rijkswegen 's nachts uit. De verlichting is uit tussen 21:00 en 05:00 uur en op bepaalde drukke wegen tussen 23:00 uur en 05:00 uur. Hiermee bespaart Rijkswaterstaat kosten. Minder verlichting betekent bovendien een lager energieverbruik en minder lichthinder voor de omgeving.

Op de drukste momenten van de dag blijft de verlichting aan. Datzelfde geldt op plaatsen waar het nodig is voor de verkeersveiligheid zoals in tunnels of bij scherpe bochten. Delen van het hoofdwegennet waren al onverlicht, daar is niets veranderd. U kunt een brochure met een overzicht per regio downloaden (PDF, 9,5 Mb) .