Energietop-afspraken: de tussenstand

Op 4 juni 2015 vond de Energie-tussen-top plaats bij de SER in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers aan 7 tafels de stand van zaken van de afspraken van de VNG-Energietop.

Aan de tafel Duurzame Openbare Verlichting (OVL) werd de voortgang besproken van maar liefst 8 afspraken van de Energietop.

Naar aanleiding van de meeste afspraken zijn inmiddels acties uitgevoerd en/of overleggen geweest met de betrokken partijen. Zo zijn het IGOV en de NSVV bijvoorbeeld in overleg met de Nederlandse Lichtassociatie (fabrikanten/leveranciers) over een programma van eisen voor led verlichting. Netbeheerder Enexis, de Nederlandse Lichtassociatie en enkele gemeenten maken een business case voor versnelde investering in energiezuinige OVL. Bureau OVL Lek-Merwede werkt samen met de netbeheerders aan het wegnemen van belemmeringen voor o.a. flexibeler schakelen.

Vrijwel alle gemeenten zijn op ambtelijk niveau al jaren actief met energiebesparing in de OVL, zoals vervangen door led, dimmen en slim schakelen. Toch is er nog steeds een groot energiebesparingspotentieel. Belemmeringen voor het behalen van de Energieakkoorddoelstellingen zijn vooral financiële problemen en te weinig draagvlak bij bestuurders. De deelnemers vragen de VNG om ondersteuning bij het bereiken en motiveren van meer wethouders.

De monitoringstool voor openbare verlichting wordt voor 2016 waarschijnlijk verder uitgebouwd met nieuwe functies, om nog meer gemeenten te stimuleren om mee te doen en om gemeenten te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Download hieronder de complete lijst met 8 Energietop-afspraken voor het thema OVL, met daarbij de stand van zaken op 4 juni.

Vragen? Neem contact op met Dyana Loehr (dyana.loehr@rws.nl).

Datum: 30 juni 2015