Doe mee met de OVL-enquête

Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) houdt voor het derde jaar een enquête over openbare verlichting (OVL). Er is een enquête voor overheden en een voor marktpartijen die zich bezighouden met OVL. Deze enquête staat los van de monitoring voor het Energieakkoord.

Doel enquête

Het doel van de enquête van OVLNL is om meer inzicht te krijgen in de 'Facts & Figures' en in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van OVL. De enquête biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. Op langere termijn biedt de OVL-enquête inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen en de factoren die hierbij een rol spelen. Zo kunnen we leren van ervaringen en nieuwe inzichten verkrijgen.

Doe mee

U kunt de enquête invullen tot 31 augustus.

Inbreng Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft meegewerkt aan de enquêtes door deelname aan de klankbordgroep en door vragen aan te leveren over energiebesparing en de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Deze enquête staat echter los van de monitoring voor het Energieakkoord, die binnenkort ook weer van start gaat.

Resultaten

OVLNL zal de resultaten van de OVL-enquête publiceren in een prettig leesbaar rapport met veel grafieken en infographics via de website https://ovlnl.nl/ovlmonitor.

Datum: 3 juli 2018


Logo-IGOV
logo-ovlnl