Concrete afspraken op VNG Energietop

Wat is de rol van gemeenten bij het energievraagstuk en hoe pak je kansen op met partijen uit de samenleving? Dat was het centrale thema van de Energietop. Ruim 100 bestuurders en hun beleidsmedewerkers bogen zich over deze vraag. Met als resultaat veel ideeën. Sommige origineel en sommige voor de hand liggend, maar allemaal concreet en bruikbaar.

Tijdens het avondgedeelte van de Energietop zijn spijkers met koppen geslagen. Bestuurders namen het stokje over van hun medewerkers en hebben op zeven verschillende thematafels concrete afspraken gemaakt over hoe ze de komende periode uitvoering geven aan afspraken uit het Energie akkoord. Op 16 november 2015 komt er een vervolg op de Energietop, daar vindt dan de presentatie van uitwerkingen van de plannen plaats.

Energietop
Een sessie over circulaire economie

Thema openbare verlichting

Tijdens deze Energietop was Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de tafel met het thema openbare verlichting (OVL). Aan 2 tafels over dit onderwerp kwamen 8 afspraken tot stand. Alle 13 aanwezige gemeenten doen mee aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL. Ook zetten zij zich in om de doelen te behalen. Stadskanaal en Son en Breugel hebben zich zelfs gecommitteerd aan 20% energiebesparing in 2020 en hebben hiervoor een afspraak gemaakt met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en de TU Delft. Deze gemeenten maken bovendien met de NLA en netbeheerder Enexis een business case om te zorgen voor versnelde vervanging door led bij veel gemeenten en OVL op gelijkspanning. Lees op de website van de VNG de resultaten van andere thematafels en alle afspraken voor het thema OVL.

OVL-tafel met André van Lammeren
Eén van de twee tafels over openbare verlichting, met o.a. André van Lammeren (directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur, Rijkswaterstaat), tafelvoorzitter Rob Metz (burgemeester Soest en voorzitter Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere en voorzitter VNG).

OVL-tafelvoorzitters Rob Metz en Martijn Vroom met dagvoorzitter Ruben Maes
OVL-tafelvoorzitters Rob Metz en Martijn Vroom met in het midden dagvoorzitter Ruben Maes

Rol van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor het thema openbare verlichting op de Energietop. Rijkswaterstaat is coördinator voor het stimuleren en monitoren van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het programma Lokaal Klimaatbeleid en dragen bij aan het Energieakkoord.

Bron: dit artikel is gedeeltelijk overgenomen van de VNG.

Datum: 21 januari 2015